Expo World

Целият свят в едно изложение

Скъпо ли е използването на дебитната карта

Българинът ползва дебитни карти от 2 до 5 пъти месечно

111

Според проведена неотдавна анкета от MoitePari.bg и Пощенска банка българинът използва своята дебитна карта 2-5 пъти месечно, както за теглене на пари в брой, така и за плащане на стоки и услуги. От опит знаем, че ползването на дебитна карта рядко е безплатно. Обикновено се дължи такса за транзакцията, като разбира се в някои случаи такава може и да няма. За жалост невинаги можем да се възползваме от такъв продукт и тогава е ясно за всички, че разходите са неизбежни. Те варират в различни граници и условно могат да бъдат разделени на две – при ползване на картата в България и при ползване на картата в чужбина. Макар вече почти всички карти да са международни, основно те се използват в страната. Може би една от причините е, че някои разходи при употребата им в чужбина са много високи, за това, нека обърнем повече внимание на разходите в България.

Ако я използваме да плащаме

Плащането може да е на ПОС терминал на същата банка или на друга банка. Обикновено при използване на картата по този начин, такси не се дължат. Въпреки това някои издатели начисляват такава и тя варира в рамките на 15 до 50 ст. за операция. Също толкова струва плащането на стоки и слуги, ако се ползва ПОС на друга банка. Според проучването на MoitePari.bg и Пощенска банка по този начин картите се използват между 2 и 5 пъти месечно. В случаите, когато има такса тя би достигала максимум 2.50 лв. на месец, респ. 30 лв. за година. Имайки предвид, че в общия случай такса не се начислява, плащането на ПОС терминал може да замени напълно използването на пари в брой, при това, без да струва нищо или съвсем малко.

Ако теглим с нея пари в брой
И тук вариантите са от банкомат на банката или от друг банкомат. Според проучването на MoitePari.bg и Пощенска банка, когато се налага да бъдат изтеглени пари в брой, притежателите на дебитни карти използват предимно на банкомат на банката–издател. Това е съвсем естествено и препоръката ни е именно такава, защото разходите в този случай са многократно по-ниски. За съжаление не всички банки имат добре развита мрежа от банкомати, а някои дори нямат собствени такива. В този случай клиентът няма избор и е принуден да използва устройство на друга банка. При този начин на употреба на картата, разходът може да достигне до 2 лв. за транзакция. Ако приемем, че средно един картодържател тегли 5 пъти месечно суми по този начин, то неговият месечен разход може да достигне до 10 лв., респ. около 120 лв. годишно. Дали това е много или малко, всеки може да оцени според възможностите си.

Да намалим разходите
Не са много вариантите, но все пак има такива. Преференциалните продукти на някои банки дават една от възможностите. Изискването е да попадате в списъка на одобрени от банката работодатели, чиито служители имат право на такива облекчения. Ще разберете това по два начина. Първият и по-лесен е да научите от Вашия работодател дали има сключени споразумения с една или повече банки за освобождаване от такси при ползване на дебитна карта. Имайте предвид, че облекчението в стандартния случай е при ползване на картата за теглене на суми от неин банкомат. Таксата за ползване на банкомат на друга банка не отпада. Вторият вариант е да изберете първо банката и там да попитате дали работодателят Ви има одобрени преференции за служителите му.

Друг подход за оптимизиране на разходите е просто да се редуцират броят транзакции за теглене на пари в брой, особено от банкомат на друга банка. Това може да се постигне с теглене на по-големи суми. Подходът е особено полезен, ако предпочитате да плащате в брой или пък във Вашето населено място няма добре изградена инфраструктура за разплащания с карти. Добре знаем, че това е сериозен проблем на малките населени места, в които или няма такива възможности, или те са ограничени. Дори и да съществуват опции, ПОС терминалите, които са налични често могат да се различават от банката, издала картата. Необходимостта тогава ще налага да се ползва терминал на друга банка, а разходите видяхме могат да достигнат до 30 лв. годишно. При теглене на по-големи по размер суми всеки сам трябва да намери баланса, така, че сумите, които се теглят да са приблизително равни на средномесечния разход. Съставянето на предварителни разчети би улеснило значително ползващия картата, като същевременно ще се понижат и разходите при теглене на суми в брой.

Вариант е също така картата да се използва за плащане в търговските обекти. Разбира се за целта трябва да има съответните устройства. Ако се придържаме към общия случай, това няма да струва нищо, а парите ще са на разположение, без дори да е нужно да са налични в брой.

Оказва се, че изборът на дебитна карта може да се окаже малко по-детайлен процес, но това в никакъв случай не означава труден избор. Правилно избраната дебитна карта може много да улесни боравенето с парите по сметката, но може и да бъде разход (в някои случаи повече от 100 лв. годишно). Всъщност единственото, което е необходимо е да се намери е балансът между начина и честотата на използване на картата. Полезно в случая е да се абстрахираме от предпочитанията към дадена банка, базирани на предишен опит с други нейни продукти. Все пак това не е гаранция, че тя ще предложи също толкова добри условия и за дебитна карта, но пък е добро място, от където да се започне сравнението.

Иван Стойков
Старши анализатор
потребителски финанси

„МОИТЕ ПАРИ” – Българският Финансов Пътеводител