Expo World

Целият свят в едно изложение

Налагат глоби на неявили се експерти

Отново не бяха изслушани експертите по делото за убийството на Галина Нигохосян – Николова от д-р Виктор Попов, хирург в УМБАЛСМ „Пирогов“

Днес се проведе поредното заседание на 2-ри състав на Софийски градски съд по делото за убийство по непредпазливост на младата майка Галина Нигохосян-Николова срещу хирурга от УМБАЛСМ „Пирогов“ д-р Виктор Попов.

Делото за убийството на Галина Нигохосян-Николова продължи с разпит на свидетели, а не с изслушване не експертите, поради това, че не се явиха всички експерти по делото. По този повод адвокат Ивайло Найденов, защитник на д-р Виктор Попов, направи възражение и поиска от съда експертите да бъдат разпитвани „в комплект“, както той се изрази, защото имал въпроси към всеки един от тях.

Обвинението не възрази на това искане на защитата, поради което изслушването на експертите беше отложено за следващото заседание, обявено за 10.03.2015 г. от 9.30 ч. “Съдът обяви, че при неявяване на експертите на следващото заседание ще им бъде наложена глоба в максимален размер.

Изслушан беше свидетеля Атанас Тодоров, продуктов мениджър във фирма „Инфомед“, която е доставчик на медицински изделия за българския пазар. Той представи документация със справки за продажбита на фирмата за последите 3 години, от които става ясно, че на  УМБАЛСМ „Пирогов“ фирмата не е доставяла троакари. По този начин отново остана неясен произходът на троакара, с който е направена операцията на Галина Нигохосян – Николова и който бе обявен за дефектен от д-р Виктор Попов в дните след като младата жена почина.

На свидетеля беще предоставен за оглед троакар с режещо острие от фирма Аплайт Медикал, веществено доказателство към делото. На въпрос на съдията Димитрина Найденова свидетелят подчерта, че на доставяните от тяхната фирма троакари острието се прибира автоматично, след като троакарът достигне до празното пространство в коремната кухина. В неговата практика във фирма „Инфомед“ от 2008 г. до сега не е имало случай на нито един отказал троакар.

На въпрос на частният обвинител Артин Нигохосян, баща на убитата Галина, какво би се случило, ако поради големия натиск острието на троакара опре в задната стена на коремната кухина и не стигне да празно пространство, дали тогава защитната капачка на троакара ще се прибере, свидетелят отговори, че ако не достигне празно пространство, острието няма да се прибере.

Така технически се обясни обявения от д-р Попов дефект на медицинското изделие, че острието на троакара не се е прибрало в защитната капачка и това е причинило увреждане на аортата на Галина.

Според обвинителния акт:

„- Операторът д-р Виктор Попов не е прицезирал натиска при използване на медицинско изделие – троакар и е наранил коремната аорта.“

По този начин свидетелят отговори технически какво би се случило, ако не е направено предварително раздуване на корема с газ. В случая с Галина като неблагоприятна се е оказала и финната физика, тъй тя е била много слаба и с малко разстояние между предната и задната страна на коремната кухина, което не е взето предвид от д-р Виктор Попов.