Expo World

Целият свят в едно изложение

Маркетинг чрез препоръки

BNI създава среда за структуриран нетуъркинг и фокусирани срещи между професионалисти

Plamen Valchev

Българското представителство на международната организация BNI бе партньор на третото   издание на Годишните награди на b2b Media. Препоръчана от FORBES като една от петте световнинетуъркинг организации за развитие на бизнеса, BNI се уповава на маркетинг чрез препоръки.
Създадена преди 32 години от д-р Айвън Майснер, организацията вече има клонове в 69   страни. Членовете на организацията са 222 000, в 8 061 дружества. Сключените сделки   от препоръки за последните 12 месеца са на обща стойност 13 400 000 000 USD.
„Успешното развитие на BNI в България е пряк резултат от придържането към ценностите на   организацията. – споделя Светлана Проданова, национален директор на BNI България – “Дай, за даполучиш”, „изграждане на отношения“, “позитивна нагласа”, “учене през целия живот”. Те привличатсобственици и мениджъри с високи професионални и етични стандарти. Всеки от тях се стремикъм развитие и растеж. Доказаните практики на BNI за маркетинг чрез препоръки са ефективенинструмент за постигане на техните цели. Участието в BNI дружество спомага за изграждане наползотворни отношения с 40 и повече успешни собственици на бизнес, което е основа за размянана препоръки за бизнес.“
BNI създава среда за структуриран нетуъркинг и фокусирани срещи между
професионалисти и партньорството с доказани бизнес събития в страната – каквито са
наградите организирани от b2b Media – е част от бъдещите стъпки за развитие.
Нетуъркингът е процес, той е изкуство, което изисква усвояването и развиването на умения   за общуване и целеполагане. Почти всички собственици на бизнес признават значението на   препоръките, а рядко прилагат структуриран подход да ги генерират. Инвестират време да   правят нетуъркинг, без да инвестират време да се учат как да го правят правилно. Генериранетона бизнес чрез препоръки е дългосрочно най-печелившата стратегия и най-ефективният начинза разграничаване от конкуренцията. Причината за това е, че при тази стратегия се изграждатвзаимоотношения, които водят до качествени резултати, лоялни клиенти и нови препоръки години наред.
Първото дружество на организацията в България официално започва своята дейност в края на   2015 г., а днес действат три и две са в процес на създаване. BNI променя начина, по който светътправи бизнес, променя към по-добро живота на хората от бизнеса, техните екипи и общностите,в които осъществяват дейността си. Светлана Проданова е категорична, че BNI България щепродължи да носи положителна промяна като утвърждава ценностите на организацията и създавауспешни дружества в цялата страна.