Expo World

Целият свят в едно изложение

Магистрите по „Икономическо моделиране и бизнес анализ“ на пазара на труда

Специалността е създадена в полза на българските компании

Партньорството между Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЕРП Академия издържа своят пазарен тест. Първите възпитаници на създадената заедно с фирмите, работещи в областта на бизнес анализа и ERP системите, магистърска програма „Икономическо моделиране и бизнес анализ“ намериха своята успешна реализация.

 

„Развитието на новите технологии и нуждата на фирмите от високо квалифицирани експерти в областта на ЕРП системите и анализа на данни ни мотивира съвместно с ЕРП Академия да създадем магистърската програма“, сподели деканът на ФИСН доц. д-р Станимир Кабаиванов.

 

Студентите, завършили програмата, получават образователно-квалификационна степен „Магистър“ с квалификация „Магистър по икономика – Икономическо моделиране и бизнес анализ“, като обучението за кандидатите с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ е 2 семестъра, а за бакалаврите от други направления – 4 семестъра. Всяка едно от изучаваните дисциплини е внимателно подбрана след консултации с участващите фирми и техните наблюдения върху необходимостта от специално подготвени кадри. Допълнителен практически елемент в програмата внася и участието в лекциите на експерти от партньорските организации и решаването на реални бизнес проблеми.

 

 „Икономическо моделиране и бизнес анализ“ е сред общо 13-те ориентирани към нуждите на бизнеса и пазара на труда магистърски програми, по които се приемат студенти във ФИСН пред новата академична година. Документи за кандидатстване могат да се подават до 10.10.2017 г. за стартиращото обучение по „Бизнес психология“, „Застраховане“, „Бизнес администрация“, „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“, „Управление на човешките ресурси“, „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“,  „Финансов мениджмънт“, „Международна търговия“, „Маркетинг“, „Счетоводство и анализ“, „Приложен политически анализ“ и „Глобална политика, международна сигурност и управление на кризи“.