Expo World

Целият свят в едно изложение

15% Великденска отстъпка за Бизнес Навигатор

Интегрирана компютърна система за фирмено управление Бизнес Навигатор – ERP/CRM/HR and Payroll

Glava-BizNav3

Комерс Финанс АД, разработчик на най-добрият счетоводен софтуер на българския пазар, честити на всички свои клиенти предстоящите Великденски празници и обявява за всички продукти от серията „Бизнес Навигатор“ 15% Великденска отстъпка

Отстъпката важи за:

  • закупуване на нови програмни продукти
  • разширение на версията на регистрираните потребители до по-висока.

Отстъпката е валидна до 10.04.2018г. в цялата страна.

Посетете Интернет страницата на фирмата на адрес www.cfinance.bgи разгледайте подробно програмните продукти Бизнес Навигатор, Връзки с клиенти (CRM) и Бизнес Навигатор Заплати. Имате право да инсталирате безплатна демонстрационна версия, която съдържа всички функции и автоматични операции, като е ограничена по брой документи. С демо-версията можете да въведете и осчетоводите до 500 бр. документа. За Бизнес Навигатор Заплати ограничението на демо-версията е за работа до 5 лица.

На Интернет-страницата на Комерс Финанс можете да разгледате подробната online документацията на програмните продукти и да се запознаете с всички функционални възможности на Бизнес Навигатор счетоводство, Връзки с клиенти (CRM) и Бизнес Навигатор Заплати.

Публикувани са видео-уроци за работата с продуктите, които нагледно ви показват въвеждането на данни и богатата информационна система на програмните продукти. Можете да ги стартирате директно през Интернет, или да си ги свалите и пуснете на вашия компютър.

За настоящите клиенти е публикувана и информация за новостите в последните версии, както и за курсовете за обучение през месец март 2018 г.

На страницата на Комерс Финанс ще намерите и много друга полезна информация за цените на закупуване и актуализация на програмите, за дейността на фирмата, и данни за нейните дистрибутори в повечето градове на страната.

 

Комерс Финанс АД

1000 София, ул. „Г.Бенковски” № 21

WWW.CFINANCE.BG

тел. 02 986-12-34, 02 981-72-26, 02 986-78-32, 02 986-12-32, 02 980-24-32

е-mail: biznav@cfinance.bg

 

 

Т  А  Л  О  Н

за 15% Великденска отстъпка

за закупуване на нови продукти и за разширение на

интегрирана компютърна система за фирмено управление

 

Отстъпката е валидна  в цялата страна до 10.04.2018 г.

Комерс Финанс АД                           www.cfinance.bg                     Тел./ф. (02) 986 12 34, 981 7226, 986 1232, 986 78 32, 986 77 22

София 1000, ул. “Г. Бенковски” №21 ет.1                                        GSM: (0888) 90 61 61                               e-mail: sales@cfinance.bg

 

 

 

 

www.cfinance.bg

Т  А  Л  О  Н

за 15% Великденска отстъпка

за закупуване на нови продукти и за разширение на

интегрирана компютърна система за фирмено управление

 

Отстъпката е валидна  в цялата страна до 10.04.2018 г.

Комерс Финанс АД                             www.cfinance.bg                 Тел./ф. (02) 986 12 34, 981 7226, 986 1232, 986 78 32, 986 77 22

София 1000, ул. “Г. Бенковски” №21 ет.1                                      GSM: (0888) 90 61 61                              e-mail: sales@cfinance.bg