Expo World

Целият свят в едно изложение

Правят български център по предприемаческа компетентност

Само силно предприемачество може да е основа за постигане на икономически просперитет на българското общество

Photo 1

Джуниър Ачийвмънт България инициира в София първата експертна среща по инициативата EE-HUB, създаване на Български център за развитие на предприемачески компетентности и образование. София тех парк събра на едно място представители на правителството и бизнеса, за да обсъдят предизвикателствата, постиженията и пречките пред предприемаческата среда в България.

Сред участниците в срещата бяха Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, Желяз Енев, Директор на Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерство на икономиката, Таня Христова, кмет на община Габрово, инж. Огнян Ценков, кмет на община Видин, Галина Томова, Връзки с обществеността, Ситибанк България, д-р Росен Димитров, Мениджър връзки с обществеността и институциите, Новартис България.

В рамките на експертната среща JA България покани участниците да се разделят в работни групи и да изработят план за въздействие върху всяка от зоните на предизвикателства, като определят и конкретни стъпки за подкрепа на предприемачеството и образованието по предприемачество у нас. Бяха разгледани съществуващи европейски модели, добри практики и препоръки, изготвени от европейския EE-HUB.

Г-жа Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България откри срещата като сподели: „Мисията на HUB-а в България е в няколко посоки, но основното, което може да се обобщи е подобряването на условията за развитие на предприемаческите компетентности и насърчаване на иновациите сред млади специалисти, чрез други такива и обединение на различни заинтересовани страни в сферата на образованието, икономиката, заетостта и здравеопазването. Основната ни визия е насърчаване на предприемачеството и предприемаческото поведение като начин на отношение към средата, начин на мислене, за да постигнем успешно икономическо развитие на страната ни и просперитет за българското общество. Визията на Джуниър Ачийвмънт България е „От предприемчиви хора към щастлива нация!“ и смятаме, че това наистина отразява целите и пътя, който трябва да извървим, и който всъщност е новата реалност за голяма част от обществата и икономиките в Европа и целия свят. Надяваме се заедно, в рамките на една година, в сътрудничество с всички вас, да създадем условията за функциониране на такъв HUB.“

Работата в рамките на събитието протече в три тематични работни групи „Икономика и заетост“, „Образование и култура“ и „Здравеопазване“. Всяка група разполагаше с един час за дискусия около 3 въпроса относно моментното състояние и добрите практики в сектора, набелязване на заинтересовани лица/организации в сектора, конкрени идеи за изграждане на общност за насърчаване на иновациите и предприемачеството. Групата за икономика и заетост беше модерирана от страна на Надя Василева, Президент на Асоциация на агенциите за временна работа и г-жа Вера Петканчин, директор „Оперативни дейности“ на JA България, групата за здравеопазване беше модерирана от д-р Росен Димитров, Мениджър връзки с обществеността и институциите в Новартис България, а начело на групата за образование и култура застана изпълнителният директор на JAБългария, Милена Стойчева.

 

Целта на HUB-a е да обедини всички заинтересовани страни в сферата на предприемачеството, като им предостави платформа за работа по създаването на политики и прилагането на конкретни мерки на национално ниво за развитие на предприемаческите компетентности и образование, като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество. В международен план EE-HUB е стартира с подкрепата на Фондация Citi, в рамките на инициативата #PathwaysToProgress, а у нас създаването на центъра е подкрепено освен от Ситибанк България и от Novartis България.

 

Г-жа Галина Томова от Ситибанк България сподели: „Фондация Сити се фокусира върху няколко приоритета, един от тях са младежките програми. На въпроса защо, отговорът е съвсем логичен – децата са нашето бъдеще и искаме да гарнтираме нашето бъдеще като дадем знания и умения, като изградим начин на мислене, който ще помогне на младежите да се реализират успешно. В тази връзка наши основни партньори на глобално и локално ниво от дълги години, са Джуниър Ачийвмънт, и с тях прилагаме всичко това на практика в училища и в университети. Инициативата EE-HUB издига нашето партньорство на ново ниво. Следващата логична стъпка e всички партньори в инициативата да седнат на една маса и да намерят отговор на въпроса как всички тези хубави програми и идеи ще стана по-достъпни и ще достигнат до повече деца и млади хора.“

           

Д-р Росен Димитров от Новартис България благодари на JA България за това, което правят за младите хора в страната и сподели: „Предприемачеството се свързва с множеството грешки, през които се минава, за да се постигнат големите успехи и големите иновации. В медицината грешките са недопустими, защото могат да бъдат фатални. Медицинските специалисти се обучават да следват алгоритми и да работят по съответни клинични ръководства, за да се минимизират възможностите за допускане на грешки. Това променя тяхната нагласа и начин на мислене. С участието на Новартис в този европейски проект се опитваме да променим нагласата в посока на това, предприемачеството и търсенето на иновации в здравеопазването, да бъдат възприети като възможност за промяна на средата, в която работим.“

Инициативата се радва на подкрепа от страна на 6 министерства, както и 20 общини, с които JA България има споразумения. Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика сподели: „Предприемаческите умения са ключови от гледна точка на умения на работната сила, на хората, така че те са адаптивни към съвремения бизнес и към средата, независимо дали човек работи в администрацията, частния сектори или има собствена фирма. Предприемачеството е и възможност за създаване на нови работни места, така че Министертвото на труда и социалната политика подкрепя предприемачеството и развиването на тези умения.“

Следващата експертна среща на ЕЕ-HUB ще бъде международна и ще се проведе в началото на юни в Будапеща, където изпълнителният директор на JA България, Милена Стойчева ще модерира панел „Оползотворяване на въздействието на национално равнище“. В дискусията в унгарската столица участие ще вземат представители на бизнеса и на правителствата на шестте държави, в които EE-HUB стартира пилотно в края на 2017 г. – България, Турция, Словакия, Чехия, Румъния и Унгария.

У нас ще бъде организирана още една кръгла маса в края на юни 2018 г., на която да се съберат отново всички заинтересовани страни и да се стартира работа върху конкретни стъпки и план за действие – как да бъде въведено като модел предприемаческото мислене в различните сектори на социалния живот в България.

 Официалният старт на центъра за развитие на предприемачески компетентности чрез публично-частно партньорство (EE-HUB) беше даден в края на миналата година на международния форум “Investing in Europe’s Transformers” в София, организиран от JA България на 29 ноември 2017 г. в София.

В подкрепа  на инициативата застанаха редица български и чуждестранни ключови представители на бизнеса и институциите, сред които вицепремиерът на България Томислав Дончев, министърът на Председателството на България на Съвета на ЕС Лиляна Павлова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова. Последващите дейности за създаване на HUB в България включиха проучване на състоянието на предприемачеството в България, както и идентифициране на над 45 организации, които имат отношение и участват в предприемаческата еко-система.

Следващата фаза в изграждането на Центъра за развитие на предприемачески компетентности и образование е организирането на експертни срещи и кръгли маси (национална и международна) за обсъждане на конкретни стъпки и план за действие за обединение на усилията за икономически растеж чрез образование по предприемачество и развиване на хоризонталната компетентност „Предприемчивост и инициативност“ в България.

В европейски план проектът се осъществява от Джуниър Ачийвмънт Европа (JAEurope). Целта на HUB-a е да обедини всички заинтересовани страни в сферата на предприемачеството, като им предостави платформа за работа по създаването на политики и прилагането на конкретни мерки на национално ниво за развитие на предприемаческите компетентности и образование като ключов фактор за успешното икономическо развитие на страната и просперитета на българското общество.

 

 

EE-Hub в България е един от шестте нови центъра, които ще бъдат създадени в Централна и Източна Европа, благодарение на инвестиция на Фондация Citi, в размер на 300 хил. долара. През 2017 г. фондацията разшири ангажираността си към младите хора, чрез стартирането на инициативата „Път към прогреса“ (Pathways to Progress), която цели да подготви днешното поколение за пазара на труда. Фондацията е поела ангажимент да достигне 500 000 младежи до 2020 г., като подпомага младите предприемачи да стартират и разширяват своя бизнес или да получат достъп до първата си работа. Тази безвъзмездна помощ от 300 хил. долара ще позволи програмата да бъде реализирана в пет други страни освен България – Турция, Унгария, Словакия, Чехия и Румъния.

 

Новартис България

Новартис е водеща глобална фармацевтична компания. Новартис като група с трите си подразделения (Innovative Medicines, Sandoz и Alcon) се налага като ключов партньор на здравните специалисти, пациентите, институциите и обществото. Компанията инвестира в България в развойна дейност и инфраструктура около 4.5 млн. евро. годишно. През 2017 г. 67 клинични проучвания, от които 27 в онкологията, дават достъп на 1,500 български пациенти до иновативни терапии и клинично проследяване. 330 служители, 194 лекарствени продукта и 240 медицински изделия са важни цифри, които допълват представата за работата на Новартис в България. Компанията предлага експертни и иновативни решения в различни области на здравеопазването: кардиология, онкология, хематология, неврология, пулмология, ендокринология, ревматология, дерматология, офталмология, редки болести, генерични лекарствени продукти, лекарства без рецепта и биоподобни медикаменти. Част от тези решения е и осигуряване на диагностика за пациенти с хематологични, онкологични, неврологични и редки заболявания. Новартис подкрепя иновациите в България в проекти като EE-HUB.EU и Webit HEALTH, както и младите лекари на България в инициативите на Българския лекарски съюз и различни научни медицински дружества.