Expo World

Целият свят в едно изложение

Високотехнологичната болница „Сърце и Мозък“ е финалист за Медицинските Оскари

Уникални сърдечни и мозъчни операции бяха извършени там

Високотехнологичната, съвременно оборудвана у ниверситетска многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък” е финалист за Медицинските Оскари, които ще се проведат на

10 май от 20 ч. в балната зала на хотел МАРИНЕЛА, София.

МБАЛ „Сърце и Мозък“ е част от структурата на Български кардиологичен институт, създаден през 2007 г.

В структурата на Българския Кардиологичен Институт са 5 специализирани кардиологични болници във Велико Търново, Ямбол, Шумен, Варна и Плевен.

През последните месеци в плевенската болница бяха извършени уникални не само за страната ни сърдечни и мозъчни операции.

Преди две години в гр. Плевен бе открита първата многопрофилна болница за комплексно лечение на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания МБАЛ „Сърце и Мозък““ ЕАД. Болницата е специализирана в иновативни здравни технологии в областта на кардиохирургията, неврохирургията, съдовата хирургия и приема пациенти от цялата страна.

Тя разполага с най-съвременна апаратура за лечение и изградени професионални екипи от специалисти по кардиология, кардиохирургия, неврохирургия, съдова хирургия, нервни болести, анестезиология и реанимация, образна диагностика, клинична и микробиологична лаборатория, както и модерни реанимобили. Клиниките и отделенията са с най-високо трето ниво на компетентност, съгласно националните медицински стандарти. В болницата се извършват научни и учебни дейности, включително обучение на студенти, специализанти и докторанти, както и интервенционални и неинтервенционални клинични изпитвания.

В лечебното заведение работят над 450 служители, от които повече от 100 са лекари, между тях има университетски преподаватели и хабилитирани лица.

Болницата разполага с електронна сървърна система ПАКС, позволяваща съхранение и достъп до всички образни диагностични изследвания на пациентите (ЯМР, компютърен томограф, ангиограф, ехограф, рентген) и предоставяща възможност за бързи и точни терапевтични решения в операционните зали. Интегрираната софтуерна система предоставя възможности за получаване на изследвания от болници на територията на цялата страна в реално време и провеждане на он-лайн дистанционни кардиохирургични консултации по време на отдалечени ангиографски изследвания. Изключително полезни за пациентите са съвременните технологии, които позволиха денонощното проследяване на основните показатели на пациентите, дори когато те се движат или дори разхождат в парка чрез преносими предаватели, които индикират на сестринските монитори всяка промяна в показателите им, където и да се намират на територията на болницата. Това скъси времето за спешна реакция при необходимост. Всеки пациент получава гривна с уникален бар код, чрез който индивидуалната терапията се проследява и се свежда до минимум възможността от човешка грешка. Пациенти, чиито близки са далече, ползват видео връзка от стаята си.

Предстои изграждане на нови високотехнологични операционни зали, с които броят им ще нарасне до 10 с възможност за приложение на съвременни хибридни технологии и интраоперативен ЯМР, както и разширение на отделенията по кардиохирургия, съдова хирургия, неврология и неврохирургия.

За изключително кратък период от време болница Сърце и Мозък се превърна в първи избор за лечение на пациентите от цяла Северна България.

Практика в лечебните заведения на Български Кардиологичен Институт е да канят водещи специалисти в съответните области, които да обучават екипите в световните новости и постижения. Наши лекари повишават квалификацията си с няколко месечни курсове във водещи университетски болници в Европа. Участват в световни научни форуми с доклади и постери, изнасят лекции пред колегите си в страната и представят успешно решени сложни случаи от ежедневната си практика.

В края на миналата година БКИ, съвместно с Националното сдружение на общините, проведе кампания за превенция на сърдечносъдовите заболявания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“. Прегледани и консултирани са повече от 9 000 човека на територията на цялата страна.

Призьори от досегашните издания на конкурса са:
Акад. д-р Богдан Петрунов, проф. Д-р Николай Петров, проф. д-р Ивайло Търнев, проф. д-р Владимир Данов, акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д-р Радосвет Горнев от Болница Лозенец, проф. д-р Николай Габровски, проф. Григор Горчев от МУ Плевен, д-р Ивайло Христов от Медика Албена, д-р Станимир Сираков от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, д-р Славомир Кондов, д-р Галинка Павлова от БЛС, акад. Дамян Дамянов, проф. Младен Григоров, д-р Иво Петров, доц. д-р Васил Каракостов, Проф.д-р Венцислав Цветков
от Болница ЕВРОПА, д-р Славомир Кондов, проф. д-р Георги Чернев, д-р Валентин Ангелов, доц. д-р Петя Димова, д-р Кр.Минкин, многопрофилна болница „Света АННА“ София, “Александровска болница“, ACIBADEM CITYCLINIC, МБАЛ „Токуда Болница София”, УМБАЛ „Сърце и мозък“ Плевен, NEO CLINIC, МЦ „Медика – Албена“, Очна клиника „Вижьн“ и др.

Повече информация в сайта на организаторите:   http://vipcompr.com