Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци

Тема: Първи стъпки
Урок 5. Отчети

Този урок разглежда част от основните отчети в Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP и обяснява за всички отчети, които се съдържат в програмата.

Подробно се разглежда оборотна ведомост за материални сметки, избора на период и информацията която дава този отчет. Дава се подробна информация и за бутоните, които се намират в тази справка и начина на използването им.

Разглежда се подробно и главна книга за една сметка и следене на разплащанията за всички контрагенти.