Expo World

Целият свят в едно изложение

Бизнес Навигатор ИСФУ/ERP видео-уроци

Тема: Първи стъпки
Урок 4. Операции с документи

В този урок основно се разглежда работният екран и бутоните на него.

Функциите, които се обясняват, са следните:

  • Автоматично генериране на плащане към въведената фактура от доставчик.
  • Въвеждане на многоредов документ, който касае продажби – изходяща фактура. Подробно се обясняват всички полета в документа.
  • Добавя се клиент, като се обясняват и полетата, които се попълват за новия клиент.
  • След въвеждане на документа се показва отпечатване на формуляра.
  • Следва въвеждане и на вътрешен документ с обяснения относно входните полета при тези типове документи.
  • Показва се автоматично изписване на стоки.