Expo World

Целият свят в едно изложение

Избран е терен за национална детска болница

Избран е терен за израждането на Национална многопрофилна болница за активно лечение за деца.

С решение на Министерския съвет проектът по реализацията на бъдещото лечебно заведение е определен за национален обект. То ще бъде построено върху терен от около 40 декара в кв. „Горна баня“ на столичния район „Овча купел“, който се намира в непосредствена близост до болницата по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“. За това информираха на брифинг след правителственото заседание днес министрите на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и на здравеопазването на д-р Асен Меджидиев.

На всички е ясно, че е изключително важно да имаме детска болница. Този терен беше отреден за болничен комплекс в подробния устройствен план. Имаше проблем заради частен имот в средата му. Кметът на Овча купел проведе разговор със собствениците и те се съгласиха да бъде проведена процедура по Закона за устройство на територията. Така той ще бъде в единия му край и ще има чиста собственост за изграждане на болницата, обясни министър Шишков. Друг поземлен имот с акт за общинска собственост в общия устройствен план е отреден за озеленяване. Имаме уверението на кмета на Овча купел, че след днешното решение в Столичния общински съвет ще бъде внесено предложение да бъде прехвърлен на държавата. Придобиваме всичко необходимо, за да може да проектираме и изградим болницата, допълни той.

Предстои подписване на предварителен договор по чл. 15 от ЗУТ в кратък срок със собственика на частния имот. Областният управител на област София вече работи по акт за държавна собственост на терена.

При дълго дебатирания предишен вариант за детска болница държавата загуби 3 години, напомни министър Шишков. Към днешна дата е набелязан ясен хоризонт. До два месеца подробният устройствен план ще може да бъде изменен и одобрен. Това означава, че ще може да се направи виза за проучване и проектиране и ясно задание, по което Министерството на здравеопазването ще възложи проектирането и строителството, отбеляза той.

Надяваме се, че след около 5-6 месеца проектът ще бъде налице. Искаме националната детска болница да бъде изключително модерна структура. Затова екипът на Министерството на здравеопазването ще посети подобни лечебни заведения в Европа, за да се подготвим, каза министър Меджидиев. Той обясни, че избраният терен е най-подходящ поради добрия климат и лесния достъп заради близостта на метро и градски транспорт. И благодари на министър Шишков за заслугата теренът да бъде включен сред петте, от които да се направи избор за място на болницата.

Когато се работи върху нов терен, няма компромиси. Сега ще се изгради чисто нова сграда, в нея не може да има такива по отношение на функционалност. Трябва да има и съвременен естетичен вид. Предишният вариант предизвика дебат. Старата сграда не отговаря на Общия устройствен план на София и на подробния устройствен план. Заради спецификата на конструкцията не може да отговаря на изискванията за съвременна детска болница. Необходим е анализ за какво може да бъде използвана, каза още министър Шишков.