Expo World

Целият свят в едно изложение

Колко можем да спестим при предсрочно погасяване на кредита

Дали да погасим предсрочно част от кредита си или да инвестираме сумата, с която разполагаме е често срещан въпрос. За да бъде отговорено на него обаче се налага да бъдат направени конкретни калкулации каква икономия ще се реализира, използвайки трите […]

Дали да погасим предсрочно част от кредита си или да инвестираме сумата, с която разполагаме е често срещан въпрос. За да бъде отговорено на него обаче се налага да бъдат направени конкретни калкулации каква икономия ще се реализира, използвайки трите основни версии, които имаме, а те са:

 

  • Намаляване на срока и запазване размера на вноската
  • Намаляване на вноската и запазване на срокa
  • Увеличаване на месечната погасителна вноска

За да разберем какъв ще бъде ефектът от всеки един вариант, трябва да бъдат направени конкретни калкулации.

 

Пример: Жилищен кредит в размер на 100 000 евро, за срок от 240 месеца, изплащан на равни месечни погасителни вноски, при лихвен процент 2.5%

 

Решаваме да погасим предсрочно заема след 3-та година, когато остатъка по главницата е в размер на 88 000 лв., избирайки да намалим срока на кредита и да запазим размера на вноската. Разполагаме с 10 000 лв., с които правим еднократно частично предсрочно погасяване.

 

В този случай постигаме намаляване срока на кредита с 28 месеца (от 204 на 176), като спестяваме разходи за лихви (които бихме платили на банката, ако не извършим предсрочно погасяване) в размер на 4 863 лв.

 

Нека да пресметнем каква би била ползата, ако изберем втората опция – да намалим вноската и запазим срока на кредита. В този случай броят на месеците запазват броят си на 204, а дължимата месечна погасителна вноска се понижава с малко повече от 60 лв. (от 530 лв. на 470 лв.). Избирайки тази опция ще спестим разходи към банката в размер на 2285 лв.

 

Накрая се спираме на третият вариант, в който отново правим частнично предсрочно погасяване след третата година и увеличаваме размера на месечната погасителна вноска със 100 лв. В този случай новата месечна вноска става 630 лв., а срокът за погасяване се намалява с 60 месеца. При тази последна трета опция, която имаме, ако изберем този вариант ще спестим 7 803 лв.

 

Оттам насетне след като направите калкулациите, според Вашите условия на кредита (срок, оставаща сума, сума, с която правите предсрочното погасяване, остатък по главницата и др.) ще Ви бъде по-лесно да вземете решение дали да инвестирате сумата, с която разполагате в друго направление, което евентуално би могло да Ви донесе по-висока възвръщаемост от реализираната икономия за разходи за лихви.

 

Ако пред Вас тоят подобни дилеми, можете сами да пресметнете икономията по Вашият заем чрез нашият нов калкулатор за ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ на сайта MoitePari.bg