Expo World

Целият свят в едно изложение

Michel Stichter, sales manager of Starpower

Нашата цел са дългосрочните бизнес контакти

Уважаеми г-н Stichter, фирма STARPOWER е сред участниците в международна специализирана изложба Intronika 2013, която ще се проведе от 6 до 8 март в ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР – София. Какво мотивира вашето решение да участвате ?

 

Желанието ни e да рекламираме  компанията и продуктовата гама на вашия вътрешен пазар, и за да установим контакти с потребителите.

 

С какво ще привлечете вниманието на специалистите и по-широката аудитория на предстоящото издание?

 

Като представим нашата продуктова гама лично, илюстрирана с графики и видео , и с  нашата персонална подкрепа.

С оригинална собствена маркетингова презентация

Ние сме производствена фирма , постоянно  търсеща нови партньори на пазара ,за да можем да дистрибутираме по целия свят.

Какво е по-ценното за вас от участието в едно изложение – преките търговски резултати или дългосрочния имидж?

И двете- свикнали сме да получаваме запитвания по време на търговски изложения за съвместни развойни дейности с нашите нови местни партньори.

А след това посещаваме отново конкретното  търговско изложение година след година, за да изградим  нашата мрежа в посока дългосрочен бизнес.

  Какво очаквате от участието на вашата фирма в Intronika 2013?

 

Да популяризираме нашите продукти, като намираме нови партньор / представители / дилъри, и да разгледаме предложенията им  за съвместно развиваване на нашите продукти.

 Starpower Srl е компания, специализирана в проектиране, разработка, производството на генераторни уредби, агрегати, моторни  помпи, електрически помпи, противопожарни системи, зарядни устройство и генератори с кардан. Starpower Srl е основана през 1999 г. , и много скоро изгради свое име на вътрешния и международните пазари, благодарение на широката гама от продукти, проектирани и конструирани с голям професионализъм и със специално внимание към нуждите на клиента. Ключът към успеха на Starpower е, че всеки ден ние предлагаме услуги с квалифицирани и мотивирани служители и високо квалифициран персонал.

За информация или оферти, не се колебайте и се свържете с нас.

 

www.starpower.it , sales@starpower.it

 

http://www.youtube.com/watch?v=T0QtJgrqz4o

 

Фирмените офиси и производствените цехове  заемат обща площ от 5100 кв.м., Специализираният персонал работи в новия ултра-модерен производствен отдел, който заема площ от около 2600 кв.м , докато администрацията на дружествоте, офис персоналът и инженерите по продажби работят на площ от  350 кв.м.  офис, оборудвани с най-съвременна техника, необходима за работата им.

 

Всички членове на персонала са високо квалифицирани и се обучават от хора със значителен опит, които са работили с водещи компании в секторите на енергетиката и напояването. Starpower е основана през 1999 г. и бързо изгради име на вътрешния и международния пазари, благодарение на широка гама от продукти, проектирани и конструирани с голям професионализъм и със специално внимание към нуждите на клиента.

Проектиране, сътрудничество, изследвания в посока най-добрите решения за нуждите на клиента , и синергията на група на високо професионални кадри, са ключът към успеха на Starpower.

 

Инженерите на Starpower са в състояние да анализират и решават всички проблеми, които могат да възникнат по време на планиране, производство, монтаж, пускането в действие и гаранционната поддръжка. Технически служби на фирмата използват CAD 3D система за анализ и разработване на проекти за нови машини.

Всички продукти са фабрично тествани в нашата модерна, авангардна изпитателна зала, използвайки сложна, високо прецизна технология. През октомври 2002 г. Starpower получи фирмен сертификат UNI EN ISO 9001:2000.

 

– генератори

– генератори с кардан

– моторни помпи

– зарядни устройства

– електрически помпи

– производство по поръчка

– наем

– поддръжка и съдействие

 

ГЕНЕРАТОРНИ УРЕДБИ

от 5 до 2000 KVA , оборудвани, както следва:

– С настройки  за ръчен контролен панел

(Без панел)

– С настройки за автоматичен контрол панел

(Без панел)

– Ръчен контролен панел

– Автоматичен контролен панел

– Синхронизирани

– Синхронизирани с електрическата мрежа

– Шумоизолирани

– Отворени

– На носеща рама

– На бавна теглителна количка

– На хомологирана високо-скоростна теглителна количка

– С подаване на гориво

– С подаване на природен газ

При поискване ние доставяме също и:

– Пред- и следгаранционно обслужване

– Техническо обслужване по график

– Пуск

– Изпробване в присъствието на крайния потребител

Всички машини са тествани в много модерни изпитвателни зали.

 

КОМПЛЕКТ МОТОРНА ПОМПА

със следното оборудване:

-Двигател с въздушно  или водно охлаждане

– Устройство за защита на двигателя,

– Дизелов двигател, електрическа инсталация

– Хоризонтална центробежна помпа с всмукателни и нагнетателни  контра-фланци

– Междинен куплунг между двигателя и помпата с фланец (F) или с промишлен карданен вал (G)

– Стоманена количка с две гуми, теглич, максимална скорост 20 км / ч (не  хомологирана), регулируемо предно опорно стъпало, две регулируеми задни опорни стъпала или фиксирана  носеща рама

– Резервоар, включен  в структурата на количката, стандартен капацитет от 400 литра

– Изцяло горещо поцинкована количка или носеща рама

– Антивибрационни подложки между двигателя и количката или носещата рама

– Стартов акумулатор с подходяща мощност  готов за палене със свързващи кабели към двигателя

– Капачка на резервоара без ключалка

– Специална „CE“ предпазна козирка изцяло поцинкована с четиристранна решетка

– Ръководства за употреба и поддръжка на двигателя, помпата , устройството за защита на двигателя и комплекта моторна помпа. При поискване,  ние също доставяме:

– Специални изпълнения

– Пред и след гаранционно обслужване

– Техническо обслужване по график

– Пуск

 

ДИЗЕЛОВИ АГРЕГАТИ

със следното оборудване:

– Двигатели с въздушно или водно охлаждане

– Устройство за защита на двигателя

– Електрическо окабеляване на двигателя

– Индустриален съединител с мъртъв център  подходящ за дълго освобождаване в комплект с команден лост

– На носеща рама или на количка

– Резервоар за гориво, включен в структурата на носещата рама или количката, капацитет от 200 литра

– Напълно горещо поцинкована стоманена носеща рама или количка

– Антивибрационни подложки между двигателя и носещата рама

– Стартов акумулатор с подходяща мощност  готов за палене със свързващи кабели към двигателя

– Специална „CE“ предпазна козирка изцяло поцинкована с четиристранно решетка

– Ръководства за употреба и поддръжка на двигателя, помпата , устройството за защита на двигателя и комплекта моторна помпа.

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОМПИ ЗА НАПОЯВАНЕ И ПРОМИШЛЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

PTO Генератори

със следното оборудване:

– Синхронизиран алтернатор трифазен с четки на водеща италианска фирма.

– Въртене на ускоряващата предавка в маслена вана

– Електрически контролен панел монтиран директно върху алтернатора.

– Опорна структура с триточкова връзка.

 

НАЕМАНЕ НА МАШИНИ

Мрежа ни за наемане на машини отговаря на постоянно нарастващото търсене, което означава достъп до цялата гама от продукти, за да отговорим на многобройните изисквания на нашите клиенти. Сигурността и  надеждността, осигурена от Starpower представляват гаранция за нашите клиенти, които могат да разчитат на нас като утвърдена фирма и на  нашия компетентен и висококвалифициран технически персонал, които съчетани в едно дават един наистина уникален опит в този сектор.

 

Starpower е млада и динамична компания, специализирана в проектиране, разработка, производство, пуск, съдействие с  генератори, комплекти моторни помпи, електрически помпи и агрегати. Проектиране, сътрудничество, терсене на най-добрите решения за нуждите на клиентите, и синергия на група  високо професионални специалисти, са ключът към успеха на Starpower.

За да удовлетвори клиентите и да постигне конкурентоспособност на пазара чрез утвърждаване на имиджа ни като организирана и компетентна компания, ръководството   на фирмата е инвестирало и продължава да инвестира в развитието на политика на качество,  необходимо да се консолидират и да се развият фирмените дейности, и благодарение на това компанията  получи сертификация по ISO 9001:2000.

 

 

Принципите на фирмата са обобщени в следните основни цели:

 

 -Да удовлетворява клиента и да е насочена към него:

 

– Да предлага пълно и гъвкаво обслужване, за да отговори точно на изискванията на клиентите, за да задоволи техните очаквания и да реши проблемите им.

 

-Да бъде надежден партньор благодарение на високото качество на продаваните продукти, компетентността на техническия и търговския персонал, на спазването на договорените условия и изисквания, на точните доставки, своевременната помощ и поддръжка.

 

– Да има  солидни отношения с клиентите, които се основават на доверие и  на сериозността на предложенията и услугите.

 

– Да управлява бързо и ефективно исканията и претенциите на клиентите.

 

– Да дава различни конфигурации и решения, за да задоволи в най-висока степен нуждите на клиентите

 

– Да присъства на пазара чрез увеличаване на продажбената мрежа както от агенции, така и от възможни работни офиси на място.

 

– Да  гарантира предпродажбения и следпродажбен сервиз от началния етап на оценяване, като препоръчва на клиентите  избор на подходящ продукт за техните нужди, до следпродажбения етап, като гарантира постоянно съдействие на доставените продукти.

 

– Да полага особена грижа и внимание към комуникацията с клиентите.

 

Да кара персонала и заинтересованите страни:

 

–  Да създават  и развиват човешките и материални ресурси, като ги увеличават непрекъснато, за да задоволяват нуждите на клиентите.

 

– Да  търсят сътрудничество с вътрешния персонал и външните доставчици с цел подобряване на различни фирмени процедури .

 

 Да подобряват и иновират непрекъснато:

 

– Да подобряват стандарт за качеството на продуктите, като обръщат максимално внимание на продуктовите иновации и непрекъснато търсят най-добрите технически решения.

 

–  Да повишават надеждността на продукта, и в резултат да намаляват техническите намеси за съдействие, дължащи се на евентуална некомпетентност на фирмата.

 

– Да подобряват стандарта за качество на фирмените процедури чрез непрекъснатото търсене на най-добрите управленски практики .

 

Ръководството на Starpower приема, като стратегически избор и ефективен инструмент за постигане на ангажиментите на тази политика, значението на Системата за Контрол на Качеството. Ръководството се ангажира да подкрепи политиката за качество с посочените по-горе цели, за да го предаде на всички членове на Фирмата, както и да проверява дало това се разбира, и поддържа. Целите са определени, изразени в оперативни програми ,и се проучват всяка година включвайки всички функции на фирмата.

Ръководството също така се задължава да контролира и периодично проверява системата за качествен контрол, за да се увери, че тя е в съответствие с разпоредбите на UNI EN ISO 9001:2000 , и че следва целите на Фирмата.