Expo World

Целият свят в едно изложение

Нова версия 7.26.04. на програмния продукт Бизнес Навигатор Заплати

Продуктът съдържа редица новости, екстри и автоматични операции

Новата версия е публикувана на сайта www.cfinance.bgна фирма Комерс Финанс и съдържа следните новости, екстри и автоматични операции.

 1. Добавена е възможност за лицата на ДУК да се указва дали в справката за статистиката да се включват към код 1000 (като приравнени към трудов договор) или пък към код 1400.

За целта в променливите данни на лицата, които са назначени по договор за управление и контрол, е добавена опцията „Това работно място е основно за лицето по ДУК“.

Ако опцията е маркирана, лицето се включва към код 1000. По подразбиране полето е маркирано.

Ако опцията не е маркирана, лицето се включва към код 1400.

Ако в променливите данни на лбицето за различните месеци опцията е маркирана по различен начин, тогава за част от времето лицето ще се отчете към код 1000, а за останалата част – към код 1400.

2. За лицата на СОРВ в месечния график са добавени три нови колони – отработени часове дневни, нощни и общо.

Досега тези часове се показваха само на печат, сега са включени в таблицата на екран и в експорта, и могат да се използват в дизайнера на отчети.

3. При попълването на болничен лист, на страница „Банкова сметка“, е добавен бутон „Попълване от данните за телебанкиране“.

Този бутон е активен, когато е маркирано „Декларира сметка“.

Също такъв бутон е добавен и при удостоверенията за промяна на обстоятелства, когато лицето декларира промяна на банковата сметка.

При попълване на данни за банковата сметка от данните за телебанкиране вече се взема е името на банката, което е необходимо за правилно попълване на данните във файла за болничния лист, който се подава в НОИ.