Expo World

Целият свят в едно изложение

Удобствата на спестовната сметка

Притежателят й може да прехвърля по нея суми от други сметки, открити в банката

Спестовната сметка, като добре познат вече продукт е често използван и всеки възползвал се от него е разбрал предимствата му. Първоначално спестовните сметки привлякоха вниманието на спестителите с това, че доходът от лихви не се облага с данък. Естествен беше и процесът на преобразуване на някои депозити в спестовни сметки в първите месеци на влизане в сила на данъка. Обичайно като основни, привлекателни характеристики на спестовните сметки се посочват сравнително добрата лихва, липсата на данък и възможността за теглене и внасяне на суми по всяко време. Това, разбира се, са безспорни черти на тези продукти, но не само заради тях си струва човек да си открие спестовна сметка.

Макар удобствата, които предлага спестовната сметка да са много, те не могат да бъдат срещнати всички в един продукт. Има редица възможности, които са характерни за всички спестовни сметки, но има и специфични такива, които са достъпни при само избрани продукти. Ето някои от тях:

Получавате и нареждате плащания от Вашата спестовна сметка. Както знаем, спестовната сметка е комбинация от възможностите на разплащателната сметка и срочния депозит. Именно приликата й с разплащателните сметки дава тази възможност. Също като нея, спестовната сметка може да бъде използвана за нареждане на преводи, както и да се получават такива по нея.

Интернет банкиране. В продължене на приликите с разплащателните сметки, спестовните позволяват да бъдат включени в интернет банкирането на клиента. Това дава възможност за редица операции, както и възможност за постоянен контрол на наличността по сметката. 24-часовият достъп до спестяванията от всякъде и по всяко време дават наистина спокойствието, че Вашите пари винаги са подръка

Спестовната сметка позволява автоматични трансфери. Притежателят на спестовна сметка може да прехвърля по нея суми от други сметки, открити в банката. Ако бъде използвано електронно банкиране, тези операции дори могат да бъдат извършени от дома, без да се налага посещение на банката и без никакви формалности. Тази възможност е удачна особено, ако спестяванията са от месечната заплата. След като тя постъпи по сметката, може да бъде осъществен автоматичен трансфер към спестовната сметка и така месечното спестяване ще бъде извършено без никаква намеса от Ваша страна.

  • Малко известно е все още, че спестовната сметка дава възможност тя да бъде свързана с дебитна карта. Причината за това е, че тази практика не е много широко разпространена, но я има все пак. Пример за това е спестовна сметка „Ултима” наAlpha Bank България. Тя е сред малкото продукти, които предоставят тази възможност. С възможността върху спестовната сметка да бъде издадена дебитна карта се дава ценно предимство на притежателя й. Той разполага не просто с 24-часов достъп до спестяванията си, но и с възможност да получи пари в брой по всяко време. Дебитна карта, по подобие на онлайн банкирането дава възможност за достъп до сметката по всяко време от територията на целия свят и е незаменима, когато няма друга възможност за плащане, освен в брой.
  • Може да използвате Вашата спестовна сметка като обезпечение – най-често като залог по потребителски кредити. Подобни възможности предлагат срочните депозити, но и спестовните сметки не правят изключение. Ако не желаете да похарчите спестената сума, срещу определен процент от нея (90-95%), можете да получите финансиране под формата на кредит. Възможно е дори, предвид наличието на спестовен продукт в банката, в която кандидатствате за кредит, да получите по-изгодни условия.
  • Не много разпространена възможност е да бъде сключена застраховка към спестовната сметка. Разбира се, предимството на тази възможност е покритие на определени рискове. Те са най-често срещаните, а именно смърт в случай на злополука и/или загуба на автономност в резултат на злополука.

 

Изискайте от избраната банка да Ви опише възможностите на спестовната сметка и ако удобствата, които търсите присъстват при нея, тогава сте открили правилния за Вас продукт.

 

 

 Иван Стойков  – старши финансов анализатор на MoitePari.bg