Expo World

Целият свят в едно изложение

„Дни на отворените врати в Технически университет – София

Дните на отворените врати са част от кандидатстудентската кампания на Техническия университет – София

На 29.11.2018 г. и 30.11.2018 г. в Технически университет – София ще се проведат „Дни на отворените врати“. Основната цел на инициативата е ученици от горните класове – бъдещите кандидат-студенти да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с възможностите за обучение и с добрите перспективи за професионално развитие. Поканени са ученици от гр. София и страната, които имат интерес към инженерните науки. За тях ще са отворени лаборатории по: оптоелектроника и оптични комуникации, видеокомуникации и технологии, електрически апарати и релейна защита, виртуална реалност, мехатроника и информационна техника, технология на машиностроенето, металорежещи машини, електронна микроскопия, химия, автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката, импулсна, цифрова и микропроцесорна схемотехника и други. Преподаватели ще демонстрират съвременни системи и технологии в областта на компютърните науки, електрониката, телекомуникациите, машиностроенето, транспорта и други.

Дните на отворените врати са част от кандидатстудентската кампания на Техническия университет – София, който за учебната 2018/19 година отчита повишен интерес у младите хора към инженерните специалности. Признание за високото ниво на обучение е и присъдената оценка по институционалната акредитация на Техническия университет – София –  9,56, най-високата оценка на български университет в момента.  

 

За контакти и допълнителна информация:  
Отдел „Връзки с обществеността“

ТУ – София

тел.  (02) 965 28 44

тел.: (02) 965 28 45

тел.: (02) 965 28 43

e-mail: info@tusofia.bg

pressoffice@tusofia.bg