Expo World

Целият свят в едно изложение

Юбилейно честване в ТУ София

50-години от създаването на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ към Стопанския факултет на ТУ-София

На 23-ти октомври 2019 г. от в Техническия университет – София, се състоя тържествено честване на 50-годишния юбилей на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ към Стопанския факултет.

Официални гости  на събитието бяха ректорът на Техническия университет – София чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов, зам-ректорите проф. д-р инж. Любомир Димитров и проф. д.т.н. инж. Иван Кралов, главният секретар на ТУ-София, Валентин Димитров, Кирил Домусчиев, член на Съвета на настоятелите на ТУ-София и председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, Валентина Танева, съветник на Президента на Република България по въпросите на образованието, науката  и иновациите, Петър Николов-заместник министър на образованието и науката, проф. д-р инж. Огнян Наков, съветник на Министъра на образованието и науката, Маноела Георгиева – началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, Йоанна Алексиева-Държавна агенция по електронно управление.

Честването  откри ръководителят на катедрата,  проф. д-р инж. Огнян Андреев, който представи накратко историята на катедрата от нейното създаване до наши дни.

Ректорът на Техническия университет-София чл.-кор. проф. д.т.н. инж. Георги Михов поздрави катедрата с нейния юбилей, като заяви, че това е една от най-успешните и перспективни катедри в ТУ-София. „Възпитаници на катедрата са достигнали завидни позиции в държавната администрация и бизнеса. Това ни изпълва с надеждата, че и сегашните студенти на катедрата ще преуспеят в професионалния си живот. Авторитетът  на катедрата е част от високия авторитет на университета.“

Марияна Николова заяви: „Техническият университет – София е начело в редица класации на висшите училища, а катедрата съчетава силата на традициите с търсене на иновации в образованието и научно-изследователската дейност и създава нови качествени кадри в перспективните направления на икономиката“.

Валентина Танева:  прочете поздравителен адрес от името на Президента на Република България, Румен Радев и връчи от негово име на катедрата плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ , като пожела на всички бивши, настоящи и бъдещи възпитаници и преподаватели на катедрата нови успехи и удовлетвореност от постигнатите резултати.

Петър Николов поздрави катедрата от името на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и заяви, че катедрата е една общност на споделени ценности от три поколения възпитаници и преподаватели.

Кирил Домусчиев заяви, че e горд да бъде възпитаник на катедрата и Стопанския факултет на ТУ-София, където е усвоил нужните знания и умения, които са му полезни в професионалната му управленска практика и подчерта значението на подписаното през миналата година рамково споразумение за сътрудничество между ръководената от него Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Техническия университет – София.

Ректорът на университета връчи плакети „Изявен Алумни на катедра ИИИМ“ на Валентина Танева, Кирил Домусчиев, Маноела Георгиева, Мирослав Тодоров, Нина Жекова, Делян Димитров.

Приветствия към катедрата поднесоха представители на водещи фирми от различни браншове на икономиката и сродни катедри от други университети.

Честването ще продължи с кръгла маса на тема: „Бъдещето на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ през погледа на бизнеса, държавата, академичния състав, студентите и докторантите“ и с презентации от представители на бизнеса и провеждане на състезания между студентите на Стопанския факултет по зададени казуси от практиката на различни бизнес организации.